celebrity porn tube
cartoon porn hub
hd iphone porn
aktualności
UWAGA nowy nr rachunku bankowego
Wpisany przez Szef   
Wtorek, 12 Styczeń 2016 08:47

Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu informuje, iż wszelkie wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych oraz umieszczenia urządzeń obcych niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (opłaty coroczne) należy uiszczać na rachunek bankowy:

 

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu nr 90 9288 0001 0004 4828 2000 0020

 

Przypominamy, iż w tytule wpłaty należy podać nr decyzji znajdujący się na pierwszej stronie w lewym górnym rogu (np.: PZDIT.5445…..).

Zmieniony: Wtorek, 12 Styczeń 2016 09:01
 
Przebudowa Drogi Powiatowej nr 2734 E odcinek Bielawy – Walewice – Sobota
Wpisany przez Szef   
Piątek, 07 Styczeń 2011 07:15

W dniu 21 lipca 2010 roku Powiat Łowicki podpisał umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn.:

 „Przebudowa Drogi Powiatowej nr 2734 E odcinek Bielawy – Walewice – Sobota”

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej długości 3935 mb polegającej  na wykonaniu poszerzenia jezdni z 4 m do 6 m oraz przebudowę mostu na rzece Mrodze.

W drodze postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca – firma EUROVIA, z którą w dniu 22 listopada 2010r. podpisana została umowa. Planowany termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową wyznaczony jest na dzień 15 listopada 2011.

Plac budowy został przekazany w dniu 24 listopada 2010r. Prace związane z realizacją projektu rozpoczęto od robót przygotowawczych polegających na wycince drzew rosnących w pasie drogi kolidujących z zaprojektowanym poszerzeniem jezdni.

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Zmieniony: Piątek, 13 Maj 2011 10:21
 
Przepust w miejscowości Reczyce
Wpisany przez Szef   
Wtorek, 17 Luty 2009 06:16

Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu uprzejmie informuje, iż zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2746 E Łyszkowice - Chruślin - Urzecze, polegająca na przebudowie przepustu w miejscowości Reczyce" zostało zrealizowane z udziałem środków finansowych Województwa Łódzkiego.

Przepust w miejscowości Reczyce
Tablica informacyjna

 

 

Zmieniony: Poniedziałek, 09 Marzec 2009 08:01